Ertuğrul GÜNGÖR 

1994 yılında Kütahya’da doğdu. 2012 yılında Kütahya Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Ana Sanat Dalı’nda eğitimine başladı. Yüksek Lisans eğitimi tez aşamasında hala devam etmektedir.

Ertuğrul Güngör, ilk anda İslam Resim Sanatı’nın repertuarına aitmiş havası uyandıran seramik çalışmalarında, pop kültürünün sloganlaşmış ve ikonikleşmiş öğelerini de kullanarak güncel bir dille eserlerini üretiyor. Sanatçı, geleneksel minyatürün biçimselliğini ele alarak çağdaş üretim metotlarıyla figür oluşturup, bu figürleri güncel mottolarla buluşturuyor. Böylelikle doğu-batı sentezi üzerinde köprü olan Güngör, geçmiş dönem sanatçıları gibi o da kendi döneminde ve geçmiş dönemde gerçekleşen olayları simgeleştirerek seyircisine aktarıyor. Sanatçı, seramik malzemenin kırılganlığına atıfta bulunmasına karşın temeli güçlü, tarihi ve edebi referanslar alarak, malzeme ve kullanılan üslup arasındaki dengeyi yansıtıyor. Sanatçı çalışmalarında; çini ve seramikleri yüzeyler üzerinde ve üç boyutlu formlarda sır altı ve sır üstü boyama tekniği , serbest sürüş teknikleri çalışıyor.